Per Östlund • 070–XXX XX XX • per@konsultation.nu

Per Östlund

Din konsult inom elinstallation

Lönsammare projekt

Håll projektet inom tidplan och budget.

Mer över på sista raden

Syftet med att ha en konsult är att få till en helhet och agera projektsamordnare mellan kunden och underentreprenörer. Genom att ständigt stämma av mot budget och tidplan kan man agera i god tid för att undvika fallgropar och onödiga kostnader.

bra stämning – bra resultat

Genom att styra, planera och samordna alla aktörer, säkrar jag att projektet får ett bra slutresultat. Jag är mån om att det ska vara en trevlig stämning på arbetsplatsen både med kund och mellan de yrkesgrupper som arbetar tillsammans. Det ska kännas trivsamt och effektivt för alla parter.

De konsulttjänster jag erbjuder

Fokus på el, bygg och samordning

Vad behöver ni hjälp med?

Installationssamordning

Projektledning

Elbesiktningar

Underhållsplaner

Energieffektivisering / Energisamordning

Inköpsstöd

Upphandlingar

Förstudier

Projektering

Energi

industri

infrastruktur

telecom

offentlig sektor

När ska man vända sig till mig?

Installationssamordnare och projektledning

Genom att vara med från början till slut kan jag följa processen från projektering till slutbesiktning. Som installations-samordnare minimeras störningar och jag säkerställer att de ekonomiska, drifttekniska och estetiska kraven följs.

Upphandling

Jag kan tas in vid behov för utvärdering av anbud, för att reda ut vad som är med i anbudsfördelning, och om det finns förbehåll som behöver beaktas.

Mitt mål är att göra ett bra jobb och agera som hjälp till företagen så att ni, och slutbeställare, ska vara nöjda.

OM MIG

Jag har mångårig erfarenhet av elinstallationer och är kunnig inom alla moment i teknisk installation. 

Med ett stort engagemang fullföljer jag projekten från start till mål och är med under hela vägen. Jag har:

 

  • Elbehörighet
  • BAS U
  • BAS P
  • Diverse chef- och ledarskapsutbildningar
  • Drivit Sala Elektriska som utsågs till Gasell två år i rad av Dagens Industri.
  • Företaget hade AAA som kreditvärdighet under många år.
  • Jag har varit både egenföretagare och ledare i aktiebolag under 20 år.

Referenser

Per är en självbehärskad och sakkunnig yrkesman. Han har tålamod och utför sina projekt med ett väl genomtänkt utförande och med ett profesionellt resultat. Jag kan med varm hand rekommendera Per.

Mattias Kvist

vd, FÖ Byggnads AB

Jag kan varmt rekommendera Per Östlund som är mycket engagerad inom både bygg- och elbranschen. Han har lång erfarenhet av båda branscherna. Pers arbete kännetecknas av engagemang, ambition och initiativkraft. Per har också mycket god social kompetens i kombination med tydlighet och personlig integritet.

Lars Hedström

projektledare, Bravida AB